Tjänster

Jag handleder, utreder, utbildar, föreläser, och ordnar utbildningar.Pris enligt offert eller överenskommelse.

Lång yrkesverksamhet med vuxna, barn och unga inom bl a socialtjänsten har föranlett att jag vill dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper. I den sociala verktygslådan hittar ni just det som skulle passa er. Särskild kunskap och erfarenhet har jag inom följande områden: Våld mot kvinnor och barn, Hedersrelaterat våld, Riskbedömningar, BBiC/Barnens Behov i Centrum, Signs of Safety, Lösningsfokuserad terapi och Nätverksarbete.

Handledning

Social Toolbox kan erbjuda handledning i sociala frågor både till enskilda och till grupper. Handledningen består av ett salutogent förhållningssätt med psykosocial kompetens. Jag genomför även telefonkonsulationer mot fast timarvode.

Utredning

Social Toolbox kan erbjuda hjälp vid tillfälliga arbetstoppar inom er verksamhet. Jag har tjugo års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete (SoL och LVU) inom socialtjänsten och specialkunskap om utredning enligt Barns Behov i Centrum www.sos.se som många kommuner använder idag. Vidare har jag kunskap om många utredningsmetoder som underlättar och påskyndar utredningsarbetet såsom nätverksarbete, Signs of Safety och lösningsfokuserad metodik. Utredningsarbetet kan även innefatta intyg, remisser och liknande. Kunskapen om utredningar kan även vara till hjälp inom andra verksamheter än just socialtjänsten t ex juristbyråer, försäkringskassan, migrationsverket och arbetsförmedlingen.

Utbildning/ Föreläsning

Social Toolbox kan erbjuda hjälp med utbildning och utbildningspaket efter beställning. Ett stort kontaktnät inom privata, offentliga och ideella sektorn underlättar. Erfarenheten visar ofta att verksamheterna inte själva kan anordna detta utan får köpa dyra utbildningar utifrån. Genom denna möjlighet kan ni beställa och skräddarsy er utbildning och få den till lägre pris på hemmaplan. Jag kan även hjälpa frivilligorganisationer med bidragsansökningar och återrapportering till bidragsgivare.