Om Maria

Maria Hagberg

Jag har lång erfarenhet av kvalificerat socialt arbete med barn och unga och har arbetat som projektledare för Länsstyrelseprojektet Skyddat boende vid hedersrelaterat våld. Dessförinnan arbetade jag som utbildare och handledare i Socialstyrelseprojektet Barns Behov i Centrum (BBiC), som skedde i internationellt samarbete med England. Inom mitt yrke har jag organiserat och medverkat i utbildningar för att öka kunskapen om genusbaserat våld.

Vidare har jag föreläst om hedersrelaterat våld i internationellt fr a i Europa och Mellanöstern. Jag har deltagit i flera NGO sammankomster i EU parlamentet, varit i Europarådet och rapporterat om hedersrelaterat våld i Sverige, gjort en presentation om religion och kvinnors rättigheter på NGO möten i samband med FN: s kvinnokommittémöte i New York.

Jag är ledamot i koordinationsgruppen i IFE-EFI (säte Paris) internationellt feministnätverk, ingår i GADIP (gender and development in practice) Global Gender Studies, forskar och praktikernätverk på Göteborgs Universitet. Slutligen är jag en av två ordföranden i Nätverket mot hedersrelaterat våld www.minheder.nu.

Jag är samhällsdebattör och författare. 2009 gav jag ut boken ”Vid 20 börjar den ruttna” om unga kvinnor i Sverige som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Boken publicerades med stöd av AGORA/Premiss förlag och Olof Palmes Minnesfond. Skriver nu på en bok om kvinnor i konfliktområden : ”Men kvinnorna då?” Planerad utgivning december 2012. Stöd av Folke Bernadotteakademin ”Fredsmiljonen”, Helge Axelsson Johnssons Minnesfond och Anita Lagercrantz Foundation for Peace.

Jag erbjuder i huvudsak handledning, utbildning och utredning i socialt arbete med specialisering genusbaserat våld.