Aktuellt

Jag arbetar för närvarande som utvecklingsledare men tar uppdrag vid sidan om mitt arbete.

2011-2012 arbetade jag som fältrepresentant för Kvinna till Kvinna i Irak. Vid sidan av har jag handlett socialsekreterare på Lunds socialförvaltning som arbetar med länsstyrelseprojektet Bron som omfattar sociala ärenden av hedersrelaterad karaktär. Under våren har jag även utbildat en kvinnojour i Beirut och föreläst om genusbaserat våld och kvinnors rättigheter på universitetet där. Jag skriver också artiklar i utländsk media så som Al Nisa Magazine, arabisk-engelsk tidning, mm.

Under året fortsätter jag arbetet med boken "Kvinnokällan". En bok om kvinnor i konfliktområden baserad på intervjuer i mellanöstern jag gjort de senaste åren. Boken beräknas vara klar för utgivning hösten 2015 och ges ut av Carlsson Bokförlag AB med stöd av bl a Folke Bernadotteakademin, Helge Ax-son Johnssson stiftelse och Anita Lagercrantz Foundation for Peace.

Vidare har jag tagit fram "Risk och säkerhet för kvinnor i Israel/Palestina" och "Risk och säkerhet för kvinnor i Irak/Kurdistan". De kan beställas av Kvinnor för fred via kff@telia.com.

Nu är det hög tid att boka mig för uppdrag under hösten 2012 och våren 2013. Kontakta mig via maria.hagberg@socialtoolbox.se eller 0733-484400